Articles

2 ý kiến về “Hình tượng nhà báo trên màn ảnh”

  1. heo_hippi 23.03.07, 01:59

    Xem xong những bộ phim này, xem Nghề Báo của VN thì chỉ muốn đập TV. Báo chí gì mà ngu ngốc và ấu trĩ đến thế là cùng (Or người làm phim Nghề Báo)

  2. strumpfucini 02.08.01, 10:47

    Ngoa`i ra, co’ 1 so^’ film cu?a US dde^` cao ta^`m quan tro.ng cu?a media, ba’o chi’ a?nh hu*o*?ng dde^’n ddo*`i so^’ng xa~ ho^.i cu?a US nhu* Wag The Dog (Robert De Niro), 15 Minutes (also Robert De Niro). Va` 1 so^’ film kha’c nu*~a, coi la^u ro^`i ne^n tui que^n ma^’t tu*.a . Just a comment…

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.