Articles

2 ý kiến về “Củng Lợi và con đường dẫn đến thành công”

  1. rock_boy 19.03.05, 21:34

    Bây giờ thì chắc Củng Lợi đã nói có với Holyywood rùi

  2. gacon 11.05.02, 14:29

    người phụ nữ châu Á duy nhất nói”không” với hollywood mà vẫn khẵng định được tài năng của mình.Tài sắc vẹn toàn!!!

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.