Articles

Một ý kiến về “Chủ nghĩa tượng trưng trong Cast Away”

  1. gau_nau 07.08.03, 23:41

    Cast away là một bộ phim hay. Tôi cứ tiếc mãi cái giây phút Wilson bỏ Chuck ra đi. uối cùng thì Wilson cũng ra đi, bỏ lại Chuck một mình trên biển cả mênh mông.

    Có lẽ, Chuck vẫn giữ gói hàng đó do anh hi vọng sẽ có ngày Chuck trở về đất liền. Tom Hanks đã diễn xuất thành công vai diễn độc thoại. Mà phim nào của Tom mình cũng thích hết. Những phim Tom đóng thường mang ý nghĩa nhân văn cao, giá trị nhân đạo sâu sắc.

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.