Articles

Một ý kiến về “LH phim Sundance 2002 : một liên hoan phim mang khuôn mặt phụ nữ”

  1. pg13 24.01.02, 22:47

    ban nao muon co tat ca chi tiet ve nhung bo phim du thi o lien hoan phim nay ( ten bo phim ,the loai ,running time v.. vv thi email cho minh ,minh se goi 1 file pdf attach cho nghien cuu ,tat nhien may ban phai co trinh acrobat reader) day la file minh dowload duoc tu mang ,rat bai ban cong phu

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.