Articles

3 ý kiến về “TRUYỀN THUYẾT NGƯỜI ÐÁNH ÐÀN”

  1. bui_trong_gio 25.02.07, 11:28

    phim hay^^dang’ suy nghi~:)

  2. quo_vadis 15.08.05, 23:06

    Thật là tuyệt!

  3. pi 14.12.02, 03:46

    1 fim hay doí voi nhu+ñg ai iu me^ nha.c Jazz, especially piano va` trumpet. To’ thich piano ho+n. To xem fim nay 2 la^`n, la`n naò cuñg chi’t du+’ng khi anh na`y ne^.n da`n piano. Su+ñg nguo+ì…

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.