Articles

Một ý kiến về “Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ”

  1. shinichi 08.08.02, 07:28

    bai viet hay lam !!

    hic.. toi xem phim nay nhung khong cam nhan duoc het sau sac nhung dieu vanity noi
    it s all fake, it s on the tape, it s illusion

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.