Articles

Một ý kiến về “Phỏng vấn Chân Tử Đan về bộ phim Anh Hùng I”

 1. donnie yen 07.08.03, 17:49

  Võ thuật là một loại hình văn hoá nghệ thuật có lịch sử mấy ngàn năm của chúng ta. Bản thân nó có những thứ rất khoa học bên trong đó. Nhưng tiểu thuyết võ hiệp trải qua những văn tự rất kịch bản trở thành giấc mộng bấy lâu nay của chúng ta…


  Quá đúng đắn!!!!!!

  Thật ra vũ khí chỉ là một thứ đồ tự vệ có chiều dài, tôi cầm đôi đũa cũng có thể thí võ trong Kỳ Viện, chẳng sao hết.Thương chỉ là một thứ đồ chơi của Trường Không vậy thôi, quan trọng nhất là làm sao tôi có thể biểu đạt được nó…


  ……Tuyệt vời!!!!!! Khí phách của một Mãnh Long!!!! hích hích, hích hích

  Ta yêu em “mù loà”

  Như Adam ngù ngờ…

  yêu Eva khù khờ…!

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.