Articles

Một ý kiến về “Phỏng vấn Trương Mạn Ngọc về bộ phim Anh Hùng I”

  1. faye 15.11.03, 12:02

    Lúc nào Faye cũng thích nhìn TMN, tại cô có cái nét đẹp và nét diễn buồn và hơi già dặn .

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.