Articles

2 ý kiến về “Mr. Bean bị trầm cảm”

  1. donnie_yen 31.01.04, 08:39

    Khà khà khà…

  2. sammy 06.01.04, 22:39

    cái ông này mà cũng trầm cảm hẻ, lấy mấy phim ổng đóng cho ổng coi, thử coi ổng có hết bịnh hông

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.