Articles

Một ý kiến về “Làm phim về Lỗ Tấn”

  1. doc_co_cau_bai 13.02.04, 07:55

    Học về lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc thì lúc nào cũng nghe nói đến cái tên Lỗ Tấn và Quách Mạc Nhược…..công nhận ông này tài giỏi….

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.