Articles

Một ý kiến về “Brosnan lưỡng lự trước Bond”

  1. eros17 13.04.04, 04:33

    eros lại đọc thấy tin ng thay thế có thể sẽ là Orlando Bloom =)

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.