Articles

Một ý kiến về “Thảm hoạ Olympic 1972 lên phim”

  1. loner 25.04.04, 03:55

    Hy vọng phim này không đề cập tới chính trị….

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.