Articles

Một ý kiến về “Bàn về tính liêu trai trong phim Những cô gái chân dài”

  1. athospk 05.10.05, 23:02

    hí hí hông ngờ 1 năm về trước mình đã lăng xê cho Yến Ngọc

    đi trước thời đại đi trước thời đại!!!

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.