Articles

Một ý kiến về “Kim Yun Jin từ chối lời mời của Steven Spielberg”

  1. giacmoho 22.10.04, 05:02

    Kim này thật là đáng phục phải ko?

    Tự tôn ma kko đóng phim Mỹ

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.