Articles

Một ý kiến về “Thư Kỳ :”Không có tình yêu cũng được””

  1. ir0n_m0nkey 20.12.04, 03:10

    Thư Kỳ có chồng cũng như ko ,ai coi phim của ả thiếu điều chưa được sờ mó thôi chớ về quyền lợi thì thua gì “làm chồng” chắc mụ ế nên nói vậy chớ chàng nào ngó bóng dáng nhền nhện thô bỉ ỉ ôi trên phim mà ưng nỗi ..tội nghiệp kim bình

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.