Articles

Một ý kiến về “Bá Vũ: “Con ma đáng sợ nhất chính là phần tối của con người””

  1. kingkong 25.03.05, 01:31

    Làm gì có chuyện 30 năm nay VN chưa có ai làm fim kinh dị. Ông Bá Vũ wên fim Xác Chết Trên Cao Nguyên có bố Lê Cung Bắc chuyên ngủ trong hòm rồi sao ta?

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.