Articles

Một ý kiến về “Bộ Quốc phòng Nga phê phán phim lịch sử”

  1. romeo_must_die_ua 17.03.05, 17:38

    Nghe nói phim này hay lắm,phải đi xem thui,ở trường có đọc chuyện này rùi ( của nhà văn Akunin)

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.