Articles

Một ý kiến về “Keanu Reeves vào vai thủy thủ Sinbad”

  1. masumilapy_nh 05.06.05, 09:49

    woo ! nghe cũng có vẻ thú vị ! ( có keanu đóng mừ ! ) . Đón xem thôi !

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.