Articles

6 ý kiến về “Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn: Du Long, Thanh Can, Xả Thần, Thiên Bộc, Căng Tinh, Nhật Nguyệt, Mạc Vấn.”

 1. doc_co_cau_bai 26.08.05, 01:03

  Do lười edit lại trong bài , xin đính chính Hải Minh đại sư được sửa thành Hối Minh đại sư

 2. farewell 16.03.05, 20:34

  Charlie già goài mà, hồi xem một chương trình thời trang có Charlie làm khách mời ngồi chung với Aaron nhìn xuống sắc không thể tả, đó là đã trang điểm goài ah chứ bình thường nhìn ngoài đời không biết như thế nào nữa.

 3. chubemephim 16.03.05, 19:38

  Hu hu sao Dương Thái Ni trông tàn tạ vậy. Từ hồi trở lại màn ảnh, đóng phim Câu Chuyện cảnh Sát 4 đóng vai không đẹp rồi, vai này trông còn xuống mã hơn

 4. datmeantinh 14.03.05, 21:51

  bà con vào đêm lấy thêm thông tin nà

  [http://www.monkeypeaches.com/sevens…]

 5. nemo 14.03.05, 03:52

  Phim này chắc sẽ hay lém, mấy thanh kiếm dòm đẹp wé . Không biết chừng nào sẽ chiếu ta

 6. nbtsa 12.03.05, 17:06

  Cây Thiên Bộc giống giống cây Mạc Vấn. Mà thất kiếm này phục vụ Thiên Địa Hội hay sao? Hay là chỉ vì Chiêu Nam xuống núi mà nguyên đám phải kéo theo? Phó Thanh Chủ có phải đệ tử của sư Hải Minh không? Ông này cứu Sở Chiêu Nam, sao Sở Chiêu Nam lại là đại đệ tử nhỉ?

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.