Articles

Một ý kiến về “Chương Tử Di, Lý Liên Kiệt hợp tác với Keanu Reeves”

  1. ketlala 22.04.05, 21:22

    ôi, Zhang ZiYi, my luv :X

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.