Articles

2 ý kiến về “Phim Giải phóng Sài Gòn ra mắt”

  1. forgetme 23.04.05, 22:12

    Nemo nói như vậy là không đúng rồi. Đúng là đất nước còn nhiều khó khăn, vấn đề phải giải quyết nhưng không thể nào có sự thiên lệch trong đầu tư và phát triển được. Nếu nói như Nemo thì Nhà nước mình nên tập trung tiền để giúp đỡ người nghèo , còn sự phát triển của giáo dục, nghệ thuật hay các vấn đề khác thì sao? Thật là một sự khập khễnh nếu nói rằng không nên đầu tư tiền cho ngệ thuật (điện ảnh) mà nên dùng tiền đó cho vấn đề xã hội vì mục đích, ý nghĩa của hai việc đầu tư là khác nhau.

    Những vấn đế xã hội(người nghèo, thất nghiệp) thì đã có kế hoạch , định hướng của chính quyền thành phố, tổ chức xã hội. Không thể nào tính toán lời hay lỗ với mỗt bộ phim lịch sử Giải phóng Sài Gòn vì hiệu quả của bộ phim không thể tính bằng tiền ( có ý nghĩa giáo dục, tái hiện lịch sử). Mình nghĩ một bộ phim như vậy còn được chiếu dài dài (trên truyền hình) chứ không chỉ chiếu vài ngày ở rạp đâu.

  2. nemo 23.04.05, 21:32

    ặc ặc lại 1 bộ fin lịch sử . Wow 12,5 tỉ đầu tư chỉ để công chiếu 1 vài ngày rùi lại cất kho, liệu có đáng ko?

    Với số tiền tỉ ấy chúng ta có thể giúp đỡ rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, thế mà…

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.