Articles

Một ý kiến về “Vũ Ngọc Đãng vào cuộc với truyền hình”

  1. tulip 20.07.05, 01:35

    Tự tin tạo cho con người thêm sức mạnh Có người bảo anh Đãng hơi phi thực tế. Chẳng biết nữa, nhưng tui mãi là fan của anh Đãng từ trước khi anh xuống tóc kà

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.