Articles

Một ý kiến về “John Woo làm phim”

  1. joorlean 19.09.05, 08:48

    Phim này quả là một thách thức lớn cho bất cứ một đạo diễn nào. Bởi chưa một phim nào về thời Tam Quốc thành công, đặc biệt chỉ về trận Xích Bích, La tiên sinh đã viết đến gần 10 hồi.

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.