Articles

3 ý kiến về “Một bức tranh về thù địch,phân biệt, thảm sát ,can đảm và tình người”

  1. pet 11.09.05, 10:06

    Khi xem phim này, tôi nhớ tới Cánh đồng chết làm về Cambodia. Có một điều kinh khủng đó là một câu chuyện có thật. Liên hợp quốc đã cố gắng một cách vô vọng hay đúng ra họ chẳng làm gì cả. Chiến tranh sắc tộc là hậu quả tất yếu của những nước nghèo đói lạc hậu và thiếu hiểu biết. Suýt nữa Tây Nguyên đã xảy ra như vậy. Bộ phim có sức mạnh trọng việc cảch báo mối nguy hiểm của sự tranh giành quyền lực giữa các sắc tộc mà bất cứ nước nghèo, lạc hậu nào cũng cần phải biết …

  2. nuocmattrecon 11.09.05, 00:39

    đọc bài viết đủ thấy đây là 1 phim đáng xem rồi!

  3. faye 07.09.05, 21:15

    Một bài viết hay dành cho 1 phim xứng đáng như thế

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.