Articles

Một ý kiến về “Bonnie and Clyde : “They’re young … they’re in love … and they kill people.””

  1. metal 08.10.05, 14:35

    hì,faye đừng có nói với metal là sau khi xem phim này thì nick name của faye lấy từ tên cô diễn viên nha ,

    đi tìm phim nì xem mới được, mặc dù không thích phim thập niên cũ

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.