Articles

Một ý kiến về “Mỹ: Phim TQ Khả Khả Tây Lý được ủng hộ hơn cả King Kong

  1. deepblue_om 22.05.06, 11:22

    chẹp chẹp, đọc mà nhớ lại những cảnh quay ở Tây Tạng, đẹp gì đâu….

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.