Articles

Một ý kiến về “Phim Việt online: Cách tiếp thị mới”

  1. pro447 12.05.06, 05:46

    Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, phó tổng giám đốc SPT, cho biết: “Rất nhiều người có nhu cầu xem những phim xưa, dạng kinh điển của VN nhưng chưa có website nào cung cấp dạng phim này. Sự khởi đầu của chúng tôi có thể ít ỏi về số lượng nhưng chúng tôi nhắm vào thời gian dài lâu.

    Điển hình là Lọ Lem Hè Phố!!!

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.