Articles

2 ý kiến về “Một khoảng tối trong Paris hoa lệ”

  1. tadinhphong 03.09.04, 10:24

    xem phim này rùi hay thật

  2. computer_angel 28.07.04, 16:22

    Bài viết hay thật . Computer_angel đã xem phim này rùi nhưng chỉ dám xem một nửa thui . Hôm nay đọc bài viết này thấy phim cũng xúc động thật sự …

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.