Articles

Một ý kiến về “Bị Bỏ”

  1. thaisonoffice 08.09.06, 22:30

    Hay thật.Cám ơn bạn đã cho mở rộng tầm mắt.Bay h tôi mới biết một phim được công chiếu lại tương đối khó khăn như vậy.Nhưng cũng phải nói Hollywood giàu thật,bỏ xiền làm phim rồi bỏ xó

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.