Articles

Một ý kiến về “Đạo diễn Lý An: “30 trang truyện Brokeback Mountain luôn ám ảnh tôi””

  1. Kakalet 14.01.07, 05:39

    Phần kết thúc của phim thật ấn tượng.Khó ai có thể nghĩ là họ đã có một tình yêu lâu bền đến lúc chết như vậy!Đây là một bộ phím cảm động,sâu sắc…

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.