Articles

Một ý kiến về “Những phim được mong đợi trong năm 2006”

  1. faye 25.01.06, 21:49

    Phim Miami Vice có vẻ ngầu quá hen . Mấy phim khác thì cứ nổi tiếng, xong cái tới lúc chiếu bị mổ xẻ , hihí ….

    Metal, còn phần 2 không ? , còn nhiều phim người ta bàn tới lắm à

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.