Articles

Một ý kiến về “Chương Tử Di lần đầu đóng phim hành động”

  1. never_let_go 08.11.06, 06:17

    Chương Tử DI đóng phim gì thì cũng ok rồi ^^….người tài mà lỵ

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.