Articles

Một ý kiến về “The Departed “Hong Kong” hơn cả Vô gian đạo”

  1. younggun1894 09.11.06, 01:12

    Oạch, đọc xong hết hứng xem phim 😀

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.