Articles

2 ý kiến về “Nơi tận cùng Thế Giới”

  1. ara 06.07.07, 15:17

    Éc sao coi ở VN ko có đoạn hé mở của anh nói mà là đoạn đi kiếm suối gì đó của Jack và khúc mẹ con Elizabeth chờ Will trở về sau 10 năm.

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.