Articles

Một ý kiến về “Bàn về Frankenstein, Ma cà rồng, Người Sói và Zombie (phần 1)”

  1. nemo 08.12.07, 14:37

    Trong 4 con thì em thấy con Dracula là cao sang quí phái nhất, lại còn thơm tho sạch sẽ nữa hehe

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.