Articles

3 ý kiến về “Gaumont Film Company – Lão làng của nền công nghiệp điện ảnh”

  1. younggun1894 04.01.08, 13:28

    @nemo, sweetie: Gaumont phát hành phim chủ yếu là ở P, còn nếu ở Mỹ như bản Léon chiếu ở Mỹ hay phim Fifth Elements thì khi xem bạn sẽ thấy, còn ai xem nhiều phim Pháp thì sẽ thấy quen 😀 Giống như hỏi Tom Cruise ở Mỹ có biết Hãng Phước Sang hung 😛

  2. sweetie 03.01.08, 23:01

    ủa mà seo em cũng chưa thấy logo bông cúc này bao h a?

  3. nemo 02.01.08, 01:04

    sao mình chưa thấy cái logo này bao giờ ta, toàn là thấy bà đan đứng và con ngựa là paramount thôi

Góp ý kiến

You must be logged in to post a comment.