Reply To: Nụ hôn thần chết

#106719
gaibongbot
Participant

    Nói chung em thấy đây là một phim không hay, có lẽ ưu điểm lớn nhất của nó chính là phát hành cùng lúc với những bộ phim Việt Nam dở hơn, làm thằng chột ở xứ mù vẫn hơn mà…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar