Reply To: I Am Legend

#106861
vuivui
Participant

    àh, gặp trường hợp đoạn văn có màu của chữ tiệp với màu nền, để đọc nó, các bạn dùng con trỏ chuột (mouse) quét từ đầu đoạn tới cuối đoạn, lúc đó màu nền và màu chữ sẽ tương phản rõ hơn và sẽ đọc dễ dàng.

    Hoặc các bạn có thể dùng tổ hợp phím Ctrl-A, nhấn phím Ctrl trước, rồi trong khi đè và giữ phím Ctrl, bạn nhấn tiếp phím A, lúc đó nó màu nền và màu chữ của cả trang sẽ tương phản, lúc đó đọc thoải mái lun. Chúc các bạn vui nha!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar