Reply To: I Am Legend

#106867
bitter_chocolate
Participant

    NY và London coi bộ còn bị tàn phá dài dài, ai bảo làm trung tâm kinh tế làm rì :)). vốn bị chai sờn với công nghệ dzi tính nên hem wan tâm lắm tới mí con wai' dzật, Phim hấp dẫn từ đầu đến cuối, hơi chậm chút thoai, và cái đoạn Rob lần đầu gặp được Anna thì hem thuyết phục lắm (tại trước đó khao khát được ai đó say hello với mình mà), hơi bị đơ …

    3 năm nay Smith toàn đóng phim tâm lý thế lày, ko kết ko đc ^^

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar