Reply To: I Am Legend

#106869
alterrock
Participant

    Cái đoạn gặp người công nhận coi chán thiệt, gầm gừ nhau như thú. Và cái lỗi to đùng là làm sao cứu được WS giữa cái đám lâu nhâu đó, để ý sẽ thấy đột nhiên có ánh đèn rọi vào mặt WS và được cứu…

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar