Reply To: Superbad [2007], phim hè cho teen !

#107011
nemo
Participant

    Phim này từ đầu fim tới cuối fim 3 đứa nói chuyện với nhau mà toàn là F, S tè lehết . Coi thì ko thấy mắc cười bằng AP. 

    Mọi người thấy seo ? 

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar