Reply To: Film mới “Phone Booth”

#40152
sirius
Participant

    Trời, cho thằng kia chết kiểu đó thì lại quá dở. Hóa ra 1 tay ghê gớm như vậy lại chết lãng xẹt. Có điều giá như làm thêm 1 khúc nữa rồi giết nó thì tuyệt    In just two days, tomorow will become yesterday

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar