Reply To: Film mới “Phone Booth”

#40157
thegadfly
Participant

    Coi “The Recruit”, Colin Farell đóng chung với “Al Pacino” cũng hay lám, film chủ yếu nói về thế giới của CIA, cũng đáng để xem
    “Then am I a happy fly, if I live or if I die”

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar