Reply To: Avatar

#40460
admin
Keymaster

  Ủa? Jolibees là “người nước wài” hả?? Đọc tiếng Việt, viết “tiếng Anh”!!

  Cắn lưỡi!

  Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ….!

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar