Reply To: hiệp sĩ lợn!!!!!

#40609
admin
Keymaster

  Gửi con người kám hiểu biết và phiến diện nhất mà tui từng gặp,

  Đây là link thông tin về bộ phim Borin mà bạn đang cần. Bạn có thể hỏi tui một cách lịch sự hơn vì tui biết bạn cũng chả biết câu trả lời là gì mà cũng đi hỏi ra vẻ thách thức.

  [http://www.tcp.com/~doi/alan/webguide/entry/tTON.html]

  Tui nghĩ là xem phim thì không phải cắm đầu xem hết. Nếu như không xem những cái dở thì biết cái nào là hay? Nếu tất cả những phim mà tui coi đều cần phải hay thì tui đâu còn biết hay là gì vì chẳng có gì thấp hơn để so sánh.

  my heart belongs to my home

  … my Cinema Paradiso

  just wander around elsewhere

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar