Reply To: Nói về các rạp chiếu phim ở TPHCM

#40769
ygoloxes
Participant

    Tui thấy bây giờ mọi người chịu đến rạp coi phim là mừng lắm rồi. Mừng hơn hồi trước nhiều. 4-5 năm trước làm gì có chuyện mình được coi phim sau nước ngoài chỉ có 2-3 tháng, làm gì có những rạp hiện đại như bây giờ, làm gì có chuyện báo chí nói về fin chiếu rạp… Chuyện “đóng fin” trong rạp bây giờ vẫn còn nhưng tui nghĩ cái đó ở nước nào cũng có và nó sẽ từ từ ít đi do nhu cầu của những người xem fin ngày càng tăng. Chứ hồi trước còn có vụ hút chích nữa kìa. Chúng ta hãy nhìn vào tìm năng của các rạp chiếu fin hiện nay để mừng cho những gì chúng ta đang được hưởng. Chúng ta đang tiến nhanh lắm đấy!!!

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar