Reply To: Film nào có thể xem là film kinh điển trong những năm gần đây

#40937
loner
Participant

    Bạn hungviet đã sai khi nói rằng phim kinh điển là những phim từ thời sơ khai của điện ảnh. Phải thừa nhận rằng những phim được bình chọn là phim kinh điển hầu hết đều là những phim xưa như Gone With The Wind(1939), Citizen Kane(1941), Lawrence of Arabia(1962),…nhưng hai chữ “kinh điển” đi kàm theo rất nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan bao gồm: thể loại, mức độ thành công, sở thích của người xem .[v.v..] Đây là một vấn đề rộng lớn, khi nào có thời gian nhiều hơn loner sẽ đi sâu vào việc một bộ phim như thế nào thì được xem là kinh điển.

    Bộ phim kinh điển gần đây nhất theo loner là “The Godfather”(1972), “Star Wars” (1977) và một phim khác có thể đạt gần đến mức kinh điển là “The Titanic” (1997) mặc dù phim này luôn đứng ở vị trí thấp trong các bảng xếp hạng.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar