Reply To: HAPPY BIRTHDAY MY BABE….! ……ANDREW….

#41098
meo_nhung_nuoc
Participant

  hehe … anh đợi tới hôm nay đúng ngày mới chúc em nè!

  Đẹp trai thì em tui có thừa rùi nên không cần chúc nữa đâu hen! Chúc em ngày càng hát hay nè, mau mau về VN mình lại tổ chúc li vờ xô nữa!

  À cho tới bây giờ vẫn chưa có ai thay thế được vị tri “trụ cột” của em trong KOK_phái đâu hehehe … mặc dồcó rất nhiều ứng cử viên nhưng chưa ai đạt iu cầu hit á!
  …u will never know what u will get until u have really tried…

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar