Reply To: Matrix Reloaded

#41345
daywalker
Participant

    hehe… bác duzz ko thích thì thôi, còn xem làm giề. Mà “Lúc nào cũng vậy” là sao, hồi chiếu phần 1 có ai biết Matrix là cái gì đâu, vì gần như ko có chiến dịch quảng cáo gì. Nói cho chính xác, gì phải bôi bác thế?

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar