Reply To: Thông báo về việc bị mất thread..

#41819
admin
Keymaster

  To: Người đã làm chuyện không nên làm…bữa 25/5

  ..Umh …ai kì quá he…Bạn này đừng có làm vậy nữa nhe …Dù sao đây cũng là công sức của nhiều người để làm được MB3.0 đó ..phá uổng lám , tội nghiệp mấy user post lên rồi bị del nữa …Lại gây mâu thuẫn nữa …Đừng làm vậy nữa nhe…Thanx..
  …. Hong Hanh….

  MoviesBoOm

  2003-2023

  Skip to toolbar